Adobe có thể quét nội dung do người dùng tạo ra và lưu trữ trên đám mây của mình, khiến người dùng không hài lòng.

Adobe có thể quét nội dung do người dùng tạo trên đám mây, gây không hài lòng. Điều này đã diễn ra nhiều năm và chỉ rõ trong điều khoản mới.

: Adobe đã xác nhận rằng họ có quyền quét nội dung do người dùng tạo và lưu trữ trên đám mây. Điều này đã được nêu rõ ràng trong điều khoản mới cập nhật vào tháng 2 năm 2024. Mặc dù người dùng không hài lòng, Adobe nhấn mạnh rằng các biện pháp bảo mật là nghiêm ngặt và không sử dụng nội dung cho mô hình AI tạo sinh của họ.

Adobe đã thay đổi điều khoản dịch vụ vào đầu năm nay, cho phép công ty quét nội dung do người dùng tạo ra và lưu trữ trên đám mây. Những thay đổi này không khác biệt nhiều so với điều khoản trước đó, nhưng vẫn khiến người dùng lo ngại về quyền riêng tư.

Người sáng tạo nội dung Sam Santala đã phát hiện rằng Adobe có quyền truy cập đầy đủ vào nội dung, bao gồm cả tài liệu được bảo vệ bởi NDA. Santala đe dọa sẽ hủy bỏ đăng ký và chuyển sang các phần mềm thay thế khác ít xâm phạm hơn.

Adobe xác nhận rằng họ có thể quét nội dung bằng các phương pháp thủ công hoặc tự động, bao gồm cả thuật toán máy học. Tuy nhiên, công ty cam kết rằng không có mô hình AI tạo nội dung nào được đào tạo từ nội dung của khách hàng và bảo vệ chặt chẽ nội dung khỏi mọi hình thức truy cập không được phép.