AI của Anthropic giờ đây cho phép bạn tạo các bot để làm việc thay bạn

Anthropic cập nhật AI Claude, cho phép tạo bot cá nhân hóa.

: Anthropic vừa tung ra tính năng mới cho chatbot AI Claude, cho phép người dùng tạo các trợ lý ảo để đáp ứng nhu cầu cá nhân như mua sắm hay phân tích dữ liệu. Công cụ này kết nối với API bên ngoài và có thể sử dụng để phân tích hình ảnh hoặc dữ liệu khác. Dịch vụ này hiện có sẵn qua các API từ Amazon Bedrock và Google Vertex AI.

Anthropic đã giới thiệu một tính năng mới cho Claude, AI chatbot của mình, cho phép người dùng tạo ra các trợ lý ảo cá nhân hóa để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như mua hàng, đọc email, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo thời gian thực. Tính năng này, được gọi là 'tool use' hoặc 'function calling,' liên kết Claude với bất kỳ API bên ngoài nào, cho phép tùy biến cao và phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể sử dụng Claude để phân tích dữ liệu khách hàng và tạo đề xuất sản phẩm cá nhân hóa, hoặc một trợ lý thiết kế nội thất ảo có thể phân tích hình ảnh phòng và đề xuất trang trí phù hợp.

Trong giai đoạn beta, các tính năng của Claude đã được thử nghiệm với vài ngàn khách hàng và nhận được phản hồi tích cực. Anthropic cung cấp dịch vụ này thông qua API Messages của chính họ và cũ người dùng có khả năng lập trình căn bản có thể dễ dàng tích hợp và sử dụng công cụ này. Cấu trúc giá cả của dịch vụ dựa trên số lượng 'tokens' mà Claude xử lý, với các mức giá bắt đầu từ rất thấp, làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn cá nhân.

Việc triển khai các trợ lý ảo thông qua công nghệ AI như Claude của Anthropic cho thấy hướng đi mới trong công nghệ trợ lý số, sánh vai với các đối thủ như Google và OpenAI. Khả năng kết nối tùy biến cao với các API khác nhau mở ra nhiều khả năng ứng dụng từ thương mại điện tử đến quản lý dữ liệu và phân tích hình ảnh. Các công ty khởi nghiệp như Study Fetch đã áp dụng công nghệ này để tạo ra các giải pháp nổi bật, chẳng hạn như trợ lý AI cá nhân hóa cho việc học tập, chứng minh tiềm năng to lớn của công nghệ này trong tương lai.