Amazon đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ EU về thuật toán đề xuất và tính minh bạch của quảng cáo

EU yêu cầu thêm thông tin từ Amazon về tính minh bạch thuật toán đề xuất và quảng cáo để tuân thủ quy định DSA.

: EU yêu cầu Amazon cung cấp thông tin về hệ thống đề xuất và tính minh bạch quảng cáo để đáp ứng quy định DSA. Điều này bao gồm các thông tin về thiết kế, phát triển, kiểm tra và bảo trì thư viện quảng cáo. Amazon có thời hạn đến ngày 26 tháng 7 để phản hồi.

EU tiếp tục yêu cầu Amazon cung cấp thêm thông tin về hệ thống đề xuất và tính minh bạch của quảng cáo để đảm bảo tuân thủ quy định của DSA. Yêu cầu này bao gồm cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố đầu vào, tín hiệu, thông tin và metadata được áp dụng trong các hệ thống đề xuất và các tùy chọn để người dùng từ chối bị lập hồ sơ.

Ngoài ra, Amazon cũng phải cung cấp thông tin về thiết kế, phát triển, triển khai, kiểm tra và bảo trì giao diện trực tuyến của thư viện quảng cáo. Yêu cầu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường mua sắm tin cậy và an toàn.

Amazon có thời hạn cho đến ngày 26 tháng 7 để cung cấp thông tin yêu cầu. Những bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của EU về phản hồi này. Việc không đáp ứng yêu cầu này có thể gây ra các hình phạt nghiêm trọng.