AMD được tiếp cận để tạo ra siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới với sức mạnh từ 1,2 triệu GPU.

AMD nhận yêu cầu xây dựng siêu máy tính AI với 1,2 triệu GPU, có thể gấp 30 lần sức mạnh của Frontier, siêu máy tính nhanh nhất hiện nay.

: AMD đã được tiếp cận để tạo ra một cụm đào tạo AI sử dụng 1,2 triệu GPU, có thể gấp 30 lần sức mạnh của Frontier - siêu máy tính nhanh nhất hiện nay. Forrest Norrod của AMD cho biết các doanh nghiệp đang cân nhắc chi tới 100 tỷ đô la cho các cụm đào tạo AI. Nvidia vẫn chiếm tới 98% thị phần GPU trung tâm dữ liệu vào năm 2023.

AMD đã nhận được yêu cầu từ một khách hàng để xây dựng cụm đào tạo AI sử dụng tới 1,2 triệu GPU. Điều này có thể làm cho siêu máy tính của AMD mạnh hơn 30 lần so với Frontier, siêu máy tính hiện tại có 37,888 GPU Radeon.

Forrest Norrod, Giám đốc Giải pháp Trung tâm Dữ liệu của AMD, cho biết các cụm đào tạo AI đang trở nên khổng lồ. Doanh nghiệp có thể chi tới 100 tỷ đô la cho các cụm đào tạo AI này.

Trong năm 2023, AMD chỉ cung cấp chưa đến 2% GPU cho các trung tâm dữ liệu, trong khi Nvidia chiếm 98% còn lại. Mặc dù vậy, đề xuất siêu máy tính 1,2 triệu GPU của AMD vẫn đang được các công ty rất nghiêm túc xem xét.