Anthropic đã phát triển một mô hình AI mới nhanh — cách tiếp cận thông mình hơn để tương tác với các chatbot

Anthropic phát hành mô hình AI mới Claude 3.5 Sonnet, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

: Anthropic đã giới thiệu mô hình AI mới Claude 3.5 Sonnet, được cho là nhanh và tiện lợi hơn các mô hình trước đây. Mô hình mới này được thiết kế để cạnh tranh với GPT-4o của OpenAI và Gemini 1.5 của Google, với hiệu suất vượt trội trong nhiều bài kiểm tra chuẩn. Ngoài ra, Anthropic cũng ra mắt tính năng mới Artifacts, cho phép người dùng tương tác và chỉnh sửa kết quả trực tiếp trong ứng dụng.

Anthropic đã công bố mô hình AI mới của họ, Claude 3.5 Sonnet, được cho là mô hình thông minh, nhanh và thân thiện nhất từ trước đến nay. Mô hình này có thể cạnh tranh trực tiếp với GPT-4o của OpenAI và Gemini 1.5 của Google, đạt điểm số cao trong cả bảy trong số chín bài kiểm tra tổng thể và bốn trong số năm bài kiểm tra về xử lý hình ảnh.

Claude_3_5_Sonnet_Eval_General.png.webp

Đáng chú ý, Claude 3.5 Sonnet mang đến khả năng viết và dịch mã nguồn, xử lý các quy trình công việc nhiều bước, giải thích biểu đồ và chuyển đổi văn bản từ hình ảnh một cách hiệu quả hơn. Mô hình mới cũng được cải tiến trong hiểu biết hài hước và viết với phong cách gần gũi hơn con người.

Thêm vào đó, tính năng mới Artifacts cho phép hiển thị và tương tác với kết quả theo yêu cầu của người dùng, như thiết kế hình ảnh hoặc soạn thảo email trực tiếp trong ứng dụng, điều này nhằm biến AI trở thành công cụ hữu ích hơn cho các doanh nghiệp, thay vì chỉ là chatbot đơn thuần.