Apple Intelligence: Thiết bị và tính năng nào sẽ thật sự được hỗ trợ?

Chỉ iPhone 15 Pro và thiết bị với chip M mới hỗ trợ tính năng Apple Intelligence.

: Apple Intelligence chỉ hỗ trợ trên các thiết bị có chip A17 Pro và M-Series như iPhone 15 Pro, iPad và các MacBook đời mới. IOS 18 mang lại nhiều cải tiến cho tất cả người dùng nhưng chỉ những thiết bị hỗ trợ mới có các tính năng như Genmoji, Image Playground và các tính năng AI văn phòng như hỗ trợ soạn email, tóm tắt văn bản... Siri được thiết kế lại có khả năng kết nối ChatGPT cũng chỉ dành cho các thiết bị có hỗ trợ Apple Intelligence.

Apple Intelligence, một bộ phận của iOS 18, sẽ chỉ có trên các thiết bị tiếp theo với chip A17 Pro và chip M-Series, bao gồm iPhone 15 Pro và các dòng iPad, MacBook mới. Các tính năng mới như Genmoji, Image Playground và công cụ viết được tích hợp vào hệ thống, sẽ chỉ có trên các thiết bị được hỗ trợ.

Những người dùng không có thiết bị hỗ trợ sẽ vẫn nhận được cập nhật iOS 18 với các cải tiến trong Control Center, ứng dụng Photos, và nhiều hơn nữa, nhưng không bao gồm các tính năng chuyên biệt của Apple Intelligence. Các thiết bị cũ hơn như iPhone 14 Pro sẽ thiếu một số tính năng độc đáo của Apple Intelligence mặc dù vẫn nhận được cập nhật về mặt giao diện người dùng và tính năng.

Trợ lý Siri được cải tiến chỉ có sẵn trên những thiết bị hỗ trợ, với khả năng hiểu ngữ cảnh trên màn hình và đáp lại câu hỏi liên quan một cách thông minh. Tính năng này cũng bao gồm cách mới để kích hoạt bằng việc gõ phím, làm cho trải nghiệm người dùng trở nên mượt mà và tích hợp sâu hơn với các điều khiển bằng giọng nói.