Apple sửa lỗi nghiêm trọng trên Vision Pro cho phép tin tặc lấp đầy phòng ảo của bạn bằng nhện

Apple vá lỗi nguy hiểm trên Vision Pro cho phép tin tặc chèn các đối tượng 3D đáng sợ vào không gian ảo của người dùng.

: Apple đã sửa lỗi bảo mật nghiêm trọng trong visionOS của Vision Pro. Lỗi này cho phép tin tặc chèn các vật thể 3D như nhện và dơi vào không gian ảo của người dùng. Lỗi được phát hiện bởi nhà nghiên cứu độc lập Ryan Pickren và đã được Apple khắc phục trong visionOS 1.2.

Apple đã phát hiện và sửa lỗi bảo mật nghiêm trọng trong hệ điều hành visionOS của kính thực tế ảo Vision Pro. Lỗi này cho phép tin tặc tạo ra các vật thể 3D và chèn vào không gian ảo của người dùng mà không cần tương tác từ phía người dùng.

Nhà nghiên cứu độc lập Ryan Pickren là người phát hiện ra lỗi này và ông đã báo cáo cho Apple. Lỗi xuất phát từ cách visionOS xử lý các ứng dụng có khả năng tạo ra các đối tượng 3D thông qua tiêu chuẩn Apple AR Kit Quick Look.

Apple đã nhanh chóng khắc phục lỗi này trong bản cập nhật visionOS 1.2. Hiện tại, người dùng Vision Pro đã an toàn trước các mối nguy hiểm từ các đối tượng 3D đáng sợ như nhện và dơi xuất hiện trong không gian ảo của họ.