Audi đang tích hợp ChatGPT vào các xe hiện tại từ năm 2021, và sẽ nhiều hơn trong tương lai.

Audi bổ sung ChatGPT vào hai triệu xe từ năm 2021, giúp điều khiển hệ thống thông tin giải trí, định vị và điều hòa bằng giọng nói.

: Audi tích hợp ChatGPT vào hai triệu xe từ năm 2021. Người lái có thể điều khiển hệ thống điều hòa, thông tin giải trí và định vị bằng giọng nói. AI còn được sử dụng trong quy trình sản xuất để kiểm soát chất lượng.

Audi công bố sẽ tích hợp ChatGPT vào hai triệu xe hiện tại, từ năm 2021 trở đi, trong mùa hè này. Người lái có thể sử dụng giọng nói để điều khiển các hệ thống như thông tin giải trí, định vị và điều hòa mà không cần dùng tay.

Audi cũng lên kế hoạch bổ sung AI vào các mẫu xe mới, sử dụng dịch vụ Microsoft Azure OpenAI và nền tảng Cerence Chat Pro. Hệ thống AI còn có khả năng trả lời câu hỏi kiến thức chung và sẽ giúp giảm độ phân tâm khi lái xe.

Hãng xe Đức cũng ứng dụng AI trong sản xuất, kiểm tra chất lượng bằng cách phát hiện các lỗi hàn và vết nứt trên phần thân xe. Audi cam kết bảo mật dữ liệu, không lưu trữ câu hỏi và đáp, tuân thủ các quy định của EU về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.