AWS App Studio hứa hẹn sẽ tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp từ viết prompt

App Studio của AWS giúp tạo ứng dụng doanh nghiệp từ prompt ngay cả khi không có kỹ năng lập trình chuyên nghiệp.

: AWS ra mắt App Studio - một công cụ tạo ứng dụng doanh nghiệp từ viết prompt mà không cần kỹ năng lập trình. Công cụ nhằm vào các chuyên gia IT, kỹ sư dữ liệu và kiến trúc sư doanh nghiệp. Amazon Bedrock hỗ trợ App Studio, kết hợp các mô hình như Amazon Titan và Anthropic.

AWS giới thiệu App Studio, công cụ giúp tạo ứng dụng doanh nghiệp chỉ từ một prompt viết. Người dùng mô tả ứng dụng họ muốn và AWS sẽ viết mã cho họ mà không cần lập trình viên chuyên nghiệp.

Công cụ này nhằm vào các chuyên gia IT, kỹ sư dữ liệu và kiến trúc sư doanh nghiệp, giúp họ tạo ra các ứng dụng phức tạp như hệ thống theo dõi kho hàng hoặc quy trình phê duyệt yêu cầu. Người dùng có thể tinh chỉnh yêu cầu và kiểm thử trước khi triển khai ứng dụng.

App Studio sử dụng các mô hình chạy trên Amazon Bedrock, bao gồm Amazon Titan và Anthropic, để thực hiện công việc. Công cụ này đảm bảo an ninh, quản trị và các yêu cầu khác phù hợp với doanh nghiệp khi triển khai.