Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ giám đốc công nghệ có ngân sách IT 17 tỷ USD.

Lori Beer, global CIO của JPMorgan Chase, quản lý một hệ thống công nghệ phức tạp với ngân sách 17 tỷ USD và sử dụng công nghệ tiên tiến như AI và cloud.

: Lori Beer, giám đốc công nghệ toàn cầu tại JPMorgan Chase, giám sát hệ thống IT khổng lồ trị giá 17 tỷ USD hàng năm. Công ty này luân chuyển 10 nghìn tỷ USD mỗi ngày và chiếm vị trí dẫn đầu tại Mỹ về tiền gửi và khách hàng trực tuyến. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến như AI và cloud để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Lori Beer, giám đốc công nghệ toàn cầu của JPMorgan Chase, quản lý một đội ngũ 63,000 người và ngân sách công nghệ hàng năm 17 tỷ USD. Ngân hàng này chuyển 10 nghìn tỷ USD mỗi ngày và dẫn đầu tại Mỹ về tiền gửi và khách hàng trực tuyến.

Beer tập trung vào việc xây dựng các dịch vụ tiên tiến và duy trì cơ sở hạ tầng phức tạp, bao gồm cả trung tâm dữ liệu on-prem và dịch vụ cloud. Bà đã tiên phong trong việc chuẩn bị cho trí tuệ nhân tạo và các mô hình ngôn ngữ lớn từ rất sớm.

Một phần quan trọng trong vai trò của Beer là đảm bảo tính kiên cường và hiệu quả của hệ thống. Công ty cũng hợp tác với nhiều startup để tiếp thu sáng tạo mới, liên tục thử nghiệm và cải tiến công nghệ.