Bằng sáng chế của AMD tiết lộ thiết kế GPU đa chiplet cho khả năng linh hoạt vượt trội

AMD tiết lộ bằng sáng chế thiết kế GPU đa chiplet linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

: AMD đã tiết lộ một bằng sáng chế mới cho thiết kế GPU với nhiều chiplet, cho phép lắp ráp linh hoạt của các chiplet vào nhiều cấu hình khác nhau. Thiết kế này cho phép tăng hoặc giảm nguồn lực GPU dựa trên nhu cầu sản phẩm hoặc chế độ hoạt động. Mô hình này cũng hứa hẹn tính hiệu quả về chi phí nhờ việc sử dụng các điều kiện sản xuất khác nhau cho các bộ phận khác nhau.

AMD đang tiên phong trong việc triển khai kiến trúc đa chiplet cho GPU, theo một bằng sáng chế mới được tiết lộ. Thiết kế mới cho phép các bộ phận GPU, bao gồm chiplet shader engine và frontend die có thể kết hợp linh hoạt theo nhiều cách khác nhau.

Chẳng hạn, các nhóm chiplet có thể hoạt động độc lập như các GPU riêng biệt hoặc kết hợp lại thành một GPU thống nhất. Điều này tạo điều kiện cho việc cấu hình tài nguyên phù hợp với nhu cầu cụ thể, từ đó cải thiện hiệu quả chi phí bằng cách sử dụng công nghệ sản xuất phù hợp cho từng loại die.

Dù vẫn chưa rõ thiết kế mới sẽ được áp dụng khi nào, bằng sáng chế này phù hợp với xu hướng hiện đại của ngành công nghiệp chip, đi theo hướm của các thiết kế chip phân tán. AMD cũng đã áp dụng phiên bản cơ bản của thiết kế chiplet này trong dòng GPU RDNA 3 hiện tại, và có thể sẽ tiếp tục phát triển nó trong tương lai.