Best Buy đang sa thải thêm nhiều nhân viên khi doanh số bán hàng giảm

Best Buy sa thải nhiều nhân viên do doanh số giảm.

: Best Buy tiến hành một vòng sa thải mới khi cắt giảm nhân sự bán hàng và giảm lương. Công ty đang thực hiện nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí trong bối cảnh doanh số giảm sau đại dịch. Ngoài sa thải, Best Buy còn rút lui khỏi chương trình sửa chữa ủy quyền Samsung và sử dụng AI cho việc hỗ trợ khách hàng.

Best Buy đã thực hiện thêm một vòng cắt giảm nhân sự khi sa thải một số nhân viên bán hàng và giảm lương cho những người khác, đặc biệt là những người trong vai trò nhân viên tư vấn và thiết kế tại nhà. Những biến động về nhân sự này phản ánh những thay đổi lớn trong cấu trúc công ty do doanh số giảm sau đại dịch, với những nhân viên còn lại được chuyển sang vai trò và khu vực phục vụ mà công ty cho là cần thiết nhất.

Best Buy CEO Corie Barry đã cảnh báo về việc sa thải vào tháng Hai và các bước đi này đã được tiến hành trong suốt năm nay. Trong khi đó, công ty cũng đang thu hẹp các dịch vụ khác như chương trình sửa chữa ủy quyền của Samsung và đã bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ đặt hàng.

Những thay đổi về mức lương và cấu trúc nghề nghiệp tại Best Buy đã ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nhân viên, với những người từng kiếm được từ 90K đến 120K USD một năm nay chỉ còn nhận mức lương tối thiểu cùng với hoa hồng giảm. Công ty có vẻ như đang chuẩn bị cho một thời kỳ khó khăn hơn khi tiếp tục cắt giảm chi phí để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh hiện tại.