BlackRock đã ước tính cổ phần mình trong Byju's - startup từng được định giá 22 tỷ đô la, xuống còn không

BlackRock ước tính cổ phần Byju's không còn giá trị.

: BlackRock, nhà đầu tư vào Byju’s, cho biết cổ phần của họ tại công ty công nghệ giáo dục Ấn Độ này hiện không còn giá trị. Điều này theo sau một năm khó khăn của Byju's, khi công ty không đạt được các mục tiêu về doanh thu và gặp vấn đề về quản trị. Prosus, một nhà đầu tư lớn khác, đã có những phản hồi tiêu cực và HSBC cũng đánh giá thấp cổ phần của họ tại Byju's.

BlackRock đã công bố trong một tập tin SEC rằng giá trị cổ phần của họ tại Byju's, một công ty công nghệ giáo dục lớn ở Ấn Độ từng được định giá 22 tỷ đô la, hiện coi như không còn giá trị. Việc này diễn ra sau một năm đầy khó khăn đối với Byju's, không chỉ về mặt tài chính mà còn liên quan đến các vấn đề quản trị, dẫn đến việc kiểm toán viên và một số thành viên hội đồng bỏ việc.

Việc này ảnh hưởng lớn đến các hoạt động huy động vốn của Byju's, khiến một gói tài trợ 1 tỷ đô la bị lỡ dở, và sau đó công ty chỉ huy động được 200 triệu đô la với định giá sau đầu tư chỉ khoảng 250 triệu đô la. Prosus đã công khai chỉ trích Byju's, và HSBC trong một ghi chú nghiên cứu đã không định giá cổ phần 10% của Prosus trong Byju's, việc này cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong giá trị của công ty.

Một người phát ngôn của BlackRock đã từ chối bình luận về vụ việc, và phía Byju's cũng giữ im lặng. Các vấn đề liên tục của Byju's, bao gồm cả những khó khăn về quản lý và báo cáo tài chính, cùng với tình hình thị trường hiện nay, đã dẫn đến việc các nhà đầu tư như BlackRock và Prosus tự ước tính và ghi nhận các khoản đầu tư của mình tại Byju là không còn giá trị.