Các bản cập nhật Linux cải thiện hiệu suất và hiệu quả của Raspberry Pi

Cập nhật Linux giúp Raspberry Pi chạy hiệu quả hơn với hai bản vá gồm hỗ trợ s2idle và emulation NUMA cho hiệu suất tối ưu.

: Dự án Raspberry Pi, ban đầu dành cho giáo dục, đã trở thành công cụ phổ biến cho nhiều dự án. Hai bản vá Linux mới được giới thiệu: hỗ trợ s2idle và emulation NUMA cho Raspberry Pi. Kết quả là tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất đáng kể, đặc biệt trên Raspberry Pi 5.

Dự án Raspberry Pi, ban đầu nhằm giáo dục cơ bản về khoa học máy tính, đã nhanh chóng trở thành công cụ phổ biến cho các dự án đam mê. Các bản cập nhật Linux mới đây đã cải thiện khả năng tương thích của hệ điều hành này với các thiết bị của Raspberry Pi, bao gồm Raspberry Pi OS.

Các bản vá mới tập trung vào việc hỗ trợ Suspend-To-Idle (s2idle) và emulation NUMA. Bản vá s2idle dành cho SoC BCM2835, chip được sử dụng trong các mẫu Raspberry Pi cũ, giúp tiết kiệm năng lượng khi dừng thiết bị.

Emulation NUMA dành cho nền tảng arm64, đặc biệt là Raspberry Pi 5 với SoC BCM2712, tăng hiệu suất đáng kể. Geekbench 6 cho thấy hiệu suất đơn nhân tăng 6%, trong khi đa nhân tăng 18%.