Các công bố của Microsoft Build 2024

Microsoft Build 2024 đã công bố nhiều tính năng AI mới, bao gồm AI agent, công cụ dịch video trong Edge, và tính năng dán vượt trội trong PowerToys.

: Hội nghị Microsoft Build 2024 tập trung vào việc tích hợp AI vào các sản phẩm như Windows và Microsoft Edge. Copilot AI có thể hoạt động như nhân viên ảo và có thể theo dõi email, tự động hóa các công việc. Các tính năng mới khác bao gồm dịch video trên Edge và tính năng dán thông minh trong PowerToys.

Các công bố nổi bật của Microsoft Build 2024:

  1. Khả năng mới của Copilot AI: Microsoft đã giới thiệu các khả năng mới cho Copilot AI, cho phép nó hoạt động như nhân viên ảo, hỗ trợ các công việc như theo dõi email, tự động hóa các tác vụ, hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, và nhập liệu mà không cần sự chỉ đạo.

  2. Công nghệ AI trong Microsoft Edge: Phiên bản mới của trình duyệt Microsoft Edge có khả năng dịch video YouTube theo thời gian thực, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, với khả năng thêm các ngôn ngữ và nền tảng video mới trong tương lai.

  3. Phát triển emoji tùy chỉnh trong Microsoft Teams: Microsoft Teams sẽ cho phép người dùng thêm emoji tùy chỉnh, tương tự như Slack, nhưng chỉ hiển thị trong phạm vi tổ chức của họ.

  4. Snapdragon Dev Kit cho Windows: Microsoft đã ra mắt Snapdragon Dev Kit cho Windows, một máy tính nhỏ với Snapdragon X Elite chip, 32GB RAM, và 512GB SSD, dành cho các nhà phát triển.

  5. Tích hợp Git trong File Explorer: Microsoft sẽ tích hợp Git vào trình duyệt tệp File Explorer, cho phép các nhà phát triển theo dõi tình trạng tệp, tin nhắn commit và nhánh hiện tại.

  6. Tính năng clipboard AI trong Windows PowerToys: Tính năng "Advanced Paste" mới trong PowerToys cho phép người dùng chuyển đổi nội dung trong clipboard thành các định dạng khác nhau như văn bản thuần túy, markdown, hoặc JSON, và cũng có thể thay đổi hoặc tóm tắt văn bản trước khi dán.