Các công ty công nghệ lớn cần tạo ra 600 tỷ đô la doanh thu hàng năm để đáp ứng chi phí phần cứng AI

Công nghệ lớn cần 600 tỷ đô la doanh thu hàng năm để bù đắp chi phí phần cứng AI, dựa theo phân tích của David Cahn từ Sequoia Capital.

: David Cahn từ Sequoia Capital nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ lớn cần tạo ra 600 tỷ đô la doanh thu hàng năm để đáp ứng cho chi phí phần cứng AI. Nvidia đã trở thành công ty có giá trị nhất thế giới và dự báo doanh thu từ trung tâm dữ liệu của họ sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, Cahn cảnh báo về tính bền vững dài hạn của những khoản đầu tư này.

David Cahn từ Sequoia Capital chỉ ra rằng cần 600 tỷ đô la doanh thu hàng năm để đáp ứng cho chi phí phần cứng AI của các công ty công nghệ lớn. Với mỗi 1 đô la chi cho GPU, cần thêm 1 đô la cho chi phí năng lượng để vận hành GPU trong trung tâm dữ liệu.

Theo dự báo, doanh thu từ trung tâm dữ liệu của Nvidia dự kiến sẽ đạt 150 tỷ đô la vào Q4 2024. Điều này làm cho chi phí trung tâm dữ liệu AI dự kiến là 300 tỷ đô la và doanh thu AI cần thiết để hoàn vốn là 600 tỷ đô la.

Cahn cũng cho biết Nvidia sẽ ra mắt chip B100 với hiệu suất tốt hơn H100 năm nhiều lần với chi phí tăng 25%. Những khoản đầu tư vào AI hiện tại sẽ mang lại lợi nhuận cuối cùng, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng về tính bền vững và khả năng hoàn vốn.