Các khoản đầu tư vào robot đang tăng tốc sau sự chậm lại sau đại dịch

Đầu tư vào robot tăng lên, với 4,2 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2024, đặt mục tiêu vượt năm 2023 nhưng thấp hơn đỉnh COVID 2021.

: Trong sáu tháng đầu năm 2024, đầu tư vào ngành robot đạt 4,2 tỷ USD, đặt mục tiêu vượt mức 6,8 tỷ USD của năm 2023. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn đỉnh cao 17,7 tỷ USD năm 2021 đỉnh điểm COVID, nhưng cho thấy sự phục hồi. Danh mục người máy và robot y tế vẫn dẫn đầu, trong đó Figure và 1X đã thu hút được nhiều nguồn vốn đáng kể.

Trong sáu tháng đầu năm 2024, đầu tư vào ngành robot đạt 4,2 tỷ USD, đặt mục tiêu vượt qua tổng số 6,8 tỷ USD của năm 2023. Con số này vẫn chưa đạt đến đỉnh cao 17,7 tỷ USD của năm 2021 đỉnh điểm đại dịch COVID, nhưng cho thấy dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng kinh tế và sự mở cửa trở lại hậu đại dịch.

Danh mục người máy vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Figure dẫn đầu với khoản đầu tư Series B lên tới 675 triệu USD, trong khi công ty 1X từ Na Uy, với hỗ trợ sớm từ OpenAI, đã thu hút được 100 triệu USD.

Các robot y tế như MMI và Rono Surgical cũng có một năm thành công nhờ các vòng gọi vốn lớn. Nhu cầu tự động hóa trong các nhà kho và nhà máy vẫn cao, và sự phấn khích đầu tư vào AI có thể tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các startup robot.