Các startup lớn nhất của Pháp vào năm 2024 theo chính phủ Pháp

Pháp chọn 120 startups tiềm năng hàng năm, nổi bật là Next40 với các công ty hứa hẹn.

: Chính phủ Pháp thông qua chương trình French Tech Next40/120 lựa chọn 120 startups hàng năm, nhằm hỗ trợ ngành công nghệ. Chương trình này độc đáo khi nhấn mạnh vào doanh thu hơn là kinh phí huy động, với những công ty như Mistral AI và Ekwateur gây chú ý. Các xu hướng chính bao gồm công nghệ AI, công nghệ chuyên sâu và năng lượng xanh, phản ánh sự thay đổi tiêu chí đánh giá như bình đẳng giới và chuyển đổi sinh thái.

Bắt đầu từ năm 2019, chương trình French Tech Next40/120 của Pháp đã trở thành một phần quan trọng trong việc hỗ trợ các startup công nghệ cao tiềm năng. Marina Ferrari, Thứ trưởng phụ trách Các vấn đề Kỹ thuật số của Pháp, đã công bố danh sách 120 công ty cho năm 2024 trong tuần lễ VivaTech tại Paris. Năm nay, danh sách này bao gồm các công ty có doanh thu mạnh mẽ, như Mistral AI với dự đoán mức định giá lên tới 6 tỷ đô la và Pennylane, một công ty phần mềm kế toán đã trở thành unicorn.

Chương trình ưu tiên các công ty có mức doanh thu cao hơn là khả năng huy động vốn, phản ánh sự thay đổi trong cách thức đánh giá tiềm năng của startup. Trong khi đó, xu hướng đầu tư vào các công ty công nghệ AI, công nghệ chuyên sâu và năng lượng tái tạo tăng lên rõ rệt trong năm 2024, là minh chứng cho thấy sự quan tâm của chính phủ vào các công nghệ này. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ các công ty mở rộng hoạt động quốc tế, với 88% các công ty trong danh sách có hoạt động đáng kể ở nước ngoài.

Tác động của chương trình không chỉ giới hạn ở việc gia tăng dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp trong nước nhưng còn thúc đẩy sự nhận diện quốc tế cho các startup Pháp. Sự chú trọng vào khả năng sinh lời hơn là chỉ số huy động vốn đã phản ánh thay đổi trong tư duy đầu tư và hỗ trợ startup của chính phủ Pháp. Điều này không chỉ giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế mà còn thúc đẩy một thế hệ mới của các công ty có khả năng cạnh tranh toàn cầu.