Cách thức phân bố nguồn kinh phí từ Đạo luật CHIPS

Đạo luật CHIPS đã phân bổ hơn nửa số tiền 52 tỷ USD cho 8 công ty sản xuất bán dẫn.

: Kể từ khi Đạo luật CHIPS được thông qua, 8 công ty đã nhận được hơn nửa số tiền 52 tỷ USD dành cho ngành sản xuất bán dẫn. Các công ty như Intel, TSMC và Samsung là những người nhận đầu tư lớn nhất từ chính phủ. Đạo luật này nhằm khởi động lại ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ và cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc.

Đạo luật CHIPS và Khoa học đã được thông qua vào năm ngoái với mục tiêu tài trợ trực tiếp cho các dự án xây dựng và mở rộng cơ sở sản xuất bán dẫn tại Hoa Kỳ. Intel, TSMC, và Samsung là những công ty lớn nhất nhận được sự hỗ trợ tài chính, với tổng số tiền lên đến hơn 21 tỷ USD chỉ riêng ba công ty này.

Theo Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, mục tiêu của đạo luật không chỉ là cung cấp đủ vốn cho ngành công nghiệp bán dẫn mà còn là thúc đẩy sự phát triển dài hạn. Chính phủ Mỹ cũng đã cam kết đầu tư vào các công nghệ đóng gói tiên tiến nhằm sản xuất các chip bán dẫn thế hệ mới.

Ngành công nghiệp bán dẫn đã thu hút được hơn 450 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân sau khi thông báo về Đạo luật CHIPS. Cùng với sự tăng trưởng của các mô hình AI tạo sinh, nhu cầu đối với chip mạnh mẽ đang ngày càng tăng, điều này khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng sản xuất chip trong nước.