Cấm TikTok có ảnh hưởng đến các startup sáng tạo không? Các nhà sáng lập cho biết không hẳn

Lệnh cấm TikTok ảnh hưởng ít đến doanh nghiệp kinh tế sáng tạo, các nhà sáng lập không lo lắng.

: Tổng thống Joe Biden đã kí một dự luật cấm TikTok, nhưng các nhà sáng lập trong nền kinh tế sáng tạo không quá lo lắng, cho rằng thị trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Các nền tảng khác như YouTube Shorts và Instagram Reels đã phát triển, giúp các nhà sáng tạo đa dạng hóa. Mặc dù TikTok có vai trò quan trọng trong việc khám phá nội dung, nhưng sự cần thiết của việc đa dạng hóa nguồn thu nhập và nền tảng sẽ giúp giảm thiểu tác động của lệnh cấm.

Sau nhiều lần thảo luận về việc cấm TikTok không thành, việc Tổng thống Joe Biden ký dự luật cấm TikTok không khiến các nhà sáng lập trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo và khách hàng của họ quá lo lắng. Họ đã trải qua tình huống tương tự trước đây và coi đây không phải là mối đe dọa mới. Eric Wei, đồng sáng lập Karat Financial, không cho rằng việc cấm TikTok sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính cho người sáng tạo nội dung, điểm nhấn là sự cần thiết của việc đa dạng hóa nguồn thu nhập và nền tảng cho người sáng tạo.

Các nền tảng khác như YouTube Shorts và Instagram Reels đã phát triển, tạo cơ hội cho người sáng tạo nội dung đa dạng hóa và tiếp cận khán giả, giảm thiểu tác động của việc cấm TikTok. Điều này cho thấy, dù TikTok có vai trò quan trọng trong việc giúp nội dung được khám phá, sự chuyển dịch đã và đang diễn ra nhằm giảm phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất. Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo như Harry Gestetner và James Jones đều lạc quan và nhìn thấy tác động tích cực từ việc cần thiết phải đa dạng hóa.

Dẫu vậy, một số nhóm người sáng tạo nhất định như người livestream trên TikTok hay những người kiếm tiền qua TikTok Shop có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn do sự khác biệt trong tính năng của các nền tảng khác. Việc này nêu bật sự cần thiết của việc không chỉ đa dạng hóa nền tảng mà còn cả nguồn thu nhập. Đồng thời, một số người sáng tạo đã cảm thấy bất mãn với TikTok do vấn đề minh bạch và quản lý nội dung, điều này lại càng khẳng định rằng không nên phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.