Chatbot AI của Sonia thay thế cho các nhà trị liệu

Sonia là một startup ứng dụng chatbot AI cho liệu pháp tâm lý, tuyên bố có thể hỗ trợ các vấn đề tâm lý nhưng không thay thế hoàn toàn nhà trị liệu.

: Sonia, một startup của ba doanh nhân Dustin Klebe, Lukas Wolf và Chris Aeberli, sử dụng mô hình AI để cung cấp liệu pháp tâm lý qua ứng dụng iOS. Dù ứng dụng có thể giúp giảm trầm cảm và lo âu, không có sự thay thế hoàn toàn cho mối quan hệ giữa nhà trị liệu và bệnh nhân. Sonia chưa được FDA chấp thuận và gặp khó khăn trong việc giải quyết các trường hợp phức tạp.

Sonia là startup được sáng lập bởi Dustin Klebe, Lukas Wolf và Chris Aeberli, phát triển một ứng dụng chatbot AI cung cấp liệu pháp tâm lý. Ứng dụng này sử dụng các mô hình AI sinh ngữ và kỹ thuật từ liệu pháp hành vi nhận thức, với mức phí $20/tháng hoặc $200/năm, để hỗ trợ người dùng qua các cuộc trò chuyện và bài tập tâm lý.

Mặc dù có nhiều người dùng đánh giá tích cực, Sonia vẫn chưa được FDA chấp thuận và không có nền tảng chính quy trong tâm lý học. Dù có thêm các thuật toán để phát hiện tình huống khẩn cấp và kết nối người dùng với các đường dây nóng quốc gia, Sonia gặp khó khăn trong việc xử lý các dấu hiệu tinh tế của vấn đề tâm lý và các khác biệt văn hóa.

Dustin Klebe nhấn mạnh rằng Sonia không nhằm thay thế nhà trị liệu con người mà để lấp kín khoảng cách lớn giữa nhu cầu và nguồn cung về dịch vụ tâm lý. Với khoảng 8,000 người dùng và sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư như Y Combinator, Sonia đang thử nghiệm hợp tác với các tổ chức sức khỏe tâm lý nhưng cần giữ minh bạch về giới hạn của ứng dụng.