Chủ tịch Nintendo cho rằng chu kỳ phát triển trò chơi dài hơn là 'không thể tránh khỏi'

Chủ tịch Nintendo cho rằng chu kỳ phát triển trò chơi dài hơn là không thể tránh khỏi do phần cứng ngày càng tiên tiến và phức tạp.

: Furukawa, Chủ tịch Nintendo, nhận định rằng chu kỳ phát triển trò chơi dài hơn là không thể tránh khỏi khi phần cứng phát triển. Nintendo đang mở rộng tài nguyên phát triển và đầu tư cần thiết để đáp ứng yêu cầu tăng cao này. Takahashi nhấn mạnh việc cải thiện môi trường phát triển đã giúp rút ngắn tổng thể chu kỳ phát triển.

Chủ tịch Nintendo, Shuntaro Furukawa, bàn về việc chu kỳ phát triển trò chơi ngày càng dài và phức tạp hơn trong một buổi họp cổ đông gần đây. Ông nhấn mạnh rằng để đối phó với điều này, Nintendo phải mở rộng liên tục tài nguyên phát triển của mình và thực hiện các khoản đầu tư cần thiết.

Quan điểm này được Shinya Takahashi, Giám đốc Điều hành Cấp cao của Nintendo nhắc lại, khi ông cho rằng việc phát triển phần mềm sẽ kéo dài hơn khi phần cứng tiến bộ. Tuy nhiên, Nintendo đã thành công trong việc rút ngắn chu kỳ phát triển tổng thể bằng cách cải thiện môi trường phát triển.

Ví dụ điển hình là game Super Mario Bros. Wonder, game Mario 2D mới đầu tiên sau 11 năm, không phát triển liên tục trong gần một thập kỷ mà được hoãn lại vì nhiều sáng kiến và nghiên cứu khác nhau. Nintendo cũng đang đối mặt với sự kéo dài thời gian phát triển của các trò chơi như The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom và Metroid Prime 4: Beyond, game mà họ đã phải khởi động lại phát triển từ năm 2019.