Cổ đông Tesla bỏ phiếu đồng ý với kế hoạch lương thưởng Elon Musk 56 tỷ USD

Elon Musk có đủ phiếu để duyệt gói thưởng 56 tỷ USD dù vẫn có thể bị pháp luật can thiệp.

: Cổ đông Tesla đã bỏ phiếu chấp thuận gói thưởng cổ phiếu trị giá lên đến 56 tỷ USD cho CEO Elon Musk trong khi công ty chuyển đến Texas từ Delaware. Việc chuyển đến Texas có thể giúp Tesla giảm thiểu rủi ro pháp lý sau khi một thẩm phán Delaware bác bỏ gói thưởng này trước đó. Musk cũng đang đối mặt với vụ kiện về việc bán cổ phiếu Tesla và việc thành lập công ty AI mới.

Elon Musk, CEO của Tesla, đã nhận được đủ phiếu bỏ qua từ các cổ đông để thông qua gói thưởng cổ phiếu năm 2018 trị giá lên đến 56 tỷ USD, mặc dù một thẩm phán tại Delaware đã từng hủy bỏ gói thưởng này. Cổ đông cũng đã chấp thuận việc công ty chuyển đến Texas, nơi có thể sẽ đối mặt ít thách thức pháp lý hơn so với Delaware.

Gói thưởng cho Musk không đảm bảo rằng ông sẽ nhận được nó vì thẩm phán chính tại Delaware còn phải đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc chuyển sang Texas nhiều khả năng là để giảm thiểu nguy cơ bị các tòa án can thiệp vào gói thưởng của Musk.

Cổ đông Tesla đang tích cực ủng hộ Musk mặc dù ông bận rộn với nhiều dự án và công ty khác như SpaceX và Neuralink. Việc này có thể dẫn đến thêm các vụ kiện, nhất là khi Musk bị cáo buộc đã sử dụng thông tin nội bộ để bán cổ phiếu Tesla và lập một công ty AI mới, gây ra mối lo ngại về việc chia sẻ tài nguyên và nhân sự.