Có một khóa học về Fire Emblem tại Đại học Carnegie Mellon

Khoá học Fire Emblem bao gồm game design, mechanics, và writing tại Carnegie Mellon. Hai hệ thống chấm điểm: truyền thống và dựa trên Fire Emblem.

: Có khóa học mang tên Fire Emblem Design and Analysis tại Đại học Carnegie Mellon. Khóa học tập trung vào việc thiết kế game, cơ chế và viết kịch bản của series Fire Emblem. Sinh viên có thể chọn hệ thống chấm điểm truyền thống hoặc dựa trên điểm kinh nghiệm Fire Emblem.

Khóa học Fire Emblem Design and Analysis là một khóa học thật sự tồn tại tại Đại học Carnegie Mellon, tập trung vào thiết kế game, cơ chế, và viết kịch bản trong series Fire Emblem. Theo mô tả từ giáo trình khóa học, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết sâu hơn về thiết kế game, cơ chế hoạt động và việc viết kịch bản của loạt game Fire Emblem. Mặc dù không cần phải có kiến thức chi tiết về các trò chơi Fire Emblem, sinh viên nên có sự quen thuộc căn bản về nó. Ngoài ra, tất cả tài liệu học sẽ được cung cấp, bao gồm Wiki chính thức của Fire Emblem và các nội dung từ YouTube như ActualLizard.

Một điểm đặc biệt của khóa học này là hệ thống chấm điểm. Sinh viên có thể chọn giữa hai hệ thống: hệ thống truyền thống dựa trên phần trăm hoặc hệ thống chấm điểm dựa trên Fire Emblem, sử dụng các tỷ lệ tăng trưởng để xác định điểm cuối cùng. Ví dụ, việc tham gia lớp học sẽ được tính 30 điểm kinh nghiệm (EXP), trong khi bài kiểm tra giữa kỳ được tính 200 EXP. Khi đạt được 100 EXP, sinh viên sẽ 'lên cấp'. Cuối học kỳ, điểm số sẽ được tính dựa trên tổng số 'trạng thái' của nhân vật Nino trong Fire Emblem 7, trừ đi 7 và chia cho 100.

Đây không phải là khóa học chính thức của Đại học Carnegie Mellon mà là một khóa học do sinh viên tự tổ chức, gọi là StuCo. Theo thông tin từ website chính thức của trường, Student College được thành lập vào năm 2001 để cung cấp cơ hội cho sinh viên chia sẻ kiến thức thông qua các khóa học tự thiết kế. Tất cả sinh viên, nhân viên và cộng đồng đều có thể tham gia khóa học này. Ngoài ra, những người đạt điểm Pass (đối với sinh viên đại học) hoặc Satisfactory (đối với các sinh viên sau đại học) sẽ được nhận ba Đơn vị Tự Chọn Miễn Phí, và tổng cộng chín Đơn vị Tự Chọn Miễn Phí có thể được tính vào yêu cầu của bằng cấp.