Công nghệ nén kết cấu nơ-ron của AMD có thể giảm yêu cầu về lưu trữ và VRAM

AMD và Nvidia phát triển phương pháp nén kết cấu thần kinh để giảm yêu cầu lưu trữ và VRAM trong game.

: AMD giới thiệu hệ thống nén kết cấu nơ-ron mới tại EGSR 2024 để giảm kích thước dữ liệu game mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Công nghệ này tương tự như phương pháp của Nvidia đã đề xuất vào năm trước. Nvidia cũng đã phát triển một hệ thống tương tự nhưng chưa được triển khai trong game.

AMD sẽ trình bày một hệ thống nén kết cấu mới nhằm giảm thiểu dung lượng dữ liệu game tại Hội nghị Eurographics Symposium on Rendering ở London. Mặc dù phương pháp này sử dụng công nghệ nơ-ron tương tự như của Nvidia, nhưng hiện chưa rõ yêu cầu cụ thể từ các nhà phát triển để áp dụng công nghệ này.

Phương pháp nén kết cấu nơ-ron của AMD, gọi là 'Neural Texture Block Compression', giúp giảm kích thước tải về nhờ vào việc nén kết cấu thông qua mạng nơ-ron. Điều này không thay đổi cách thức thực thi của game, giúp dễ dàng tích hợp vào game hiện tại.

Trong khi đó, Nvidia đã phát triển một hệ thống tương tự vào năm trước, nhưng chưa có xuất hiện trong các game. Việc này có thể do thời gian phát triển kéo dài hoặc những thách thức với phương pháp nén này.