Công ty giảm chi phí bằng cách thay thế đội ngũ viết lách 60 người bằng AI

Công ty thay thế đội ngũ viết 60 người bằng AI để cắt giảm chi phí, dẫn đến nhiều người mất việc.

: Một công ty công nghệ đã thay thế đội ngũ viết lách 60 người bằng trí tuệ nhân tạo để cắt giảm chi phí, theo lời nhân viên bị sa thải, Benjamin Miller. Ban đầu, đội ngũ của anh tạo nội dung dựa trên tiêu đề do AI gợi ý, nhưng sau đó công ty quyết định để ChatGPT viết toàn bộ bài viết, dẫn đến việc sa thải hầu hết đội ngũ. Cuối cùng, Miller cũng bị sa thải và chuyển sang làm việc cho công ty khác tên là Undetectable AI một công ty công nghệ chuyên tối ưu hoá để AI viết tự nhiên hơn.

Một công ty công nghệ đã thay thế đội ngũ viết lách 60 người bằng trí tuệ nhân tạo để cắt giảm chi phí. Nhân viên bị sa thải, Benjamin Miller, cho biết công ty bắt đầu sử dụng AI để tạo ra các bài viết từ đầu năm 2023.

Miller cho biết ban đầu đội ngũ của anh tạo nội dung dựa trên tiêu đề được AI gợi ý, nhưng sau đó công ty quyết định để ChatGPT viết toàn bộ bài viết. Kết quả là hầu hết đội ngũ của anh bị sa thải và chỉ còn lại Miller để chỉnh sửa nội dung do AI tạo ra.

Cuối cùng, Miller cũng bị sa thải và chuyển sang làm việc cho một công ty khác. Bất chấp sự ảo giác, nghi ngờ về chất lượng và sự phẫn nộ của công chúng về AI, nhiều công ty vẫn tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để thay thế nhân viên, gây ra lo ngại lớn về vấn đề mất việc làm trong nhiều lĩnh vực trong xã hội.