Cooler $10,000 được thiết kế với AI giữ cho Core i9-14900KF lạnh ở 7.5 GHz

Hệ thống làm mát $10,000 do AI thiết kế giữ Core i9-14900KF mát ở 7.5 GHz nhưng giá quá cao để phổ biến.

: Một nhóm chuyên gia đã thiết kế hệ thống làm mát bằng LN2 sử dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất của Core i9-14900KF. Dù có hiệu suất làm mát ấn tượng hơn mẫu Volcano cũ, kết quả thực tế cho thấy sự cải tiến không đáng kể với giá $10,000. Đội ngũ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để cải thiện hiệu quả và giảm chi phí.

Một nhóm chuyên gia, bao gồm Skatterbencher, Diabatix, 3D Systems và ElmorLabs, đã hợp tác để thiết kế một hệ thống làm mát LN2 mới sử dụng AI và in 3D. Mẫu mới này được sản xuất từ bột đồng không oxy và có giá lên đến $10,000, so với chỉ $260 của mẫu Volcano ban đầu.

Thiết kế mới cho thấy khả năng làm mát từ 28°C xuống -194°C nhanh hơn đáng kể, cùng với khả năng làm nóng và hiệu suất sử dụng LN2 tốt hơn. Khi thử nghiệm với Cinebench 2024 và Core i9-14900KF, hệ thống mới đạt tần số CPU ổn định ở 7.5 GHz một chút lâu hơn nhưng không thật sự vượt trội.

Dù có tính năng làm mát ưu việt, chi phí cao khiến hệ thống này không hiệu quả về mặt kinh tế cho người dùng phổ thông. Đội ngũ đang xem xét các thiết kế mới và tối ưu hóa chi phí để cải thiện tính khả thi trong tương lai.