Crypto, AI, internet: Đồng sáng lập Robert Kahn đã làm điều đó... hàng thập kỷ trước

Robert Kahn, đồng sáng tạo Internet, đã tiên đoán về AI và blockchain từ thập niên 70.

: Robert Kahn, người đồng sáng tạo Internet, đã thảo luận về cách ông tiên đoán về các công nghệ hiện đại như AI và blockchain từ những năm 70. Ông nhắc lại về các thách thức của Internet và công nghệ mà chúng ta đang đối mặt ngày nay đã từng được ông và đồng nghiệp giải quyết trước đó. Theo Kahn, cần phải có một sự suy nghĩ lại về việc tiêu chuẩn hóa và phát triển nhân lực để duy trì vai trò lãnh đạo trong sản xuất bán dẫn và công nghệ.

Robert Kahn, người được mệnh danh là đồng sáng lập của Internet, trong cuộc phỏng vấn với TechCrunch đã chia sẻ về cách ông đã tiên đoán về sự xuất hiện của các công nghệ như AI và blockchain từ thập niên 70. Ông Kahn đã mô tả việc tạo ra các 'knowbots', có chức năng tương tự như AI hiện tại, để thực hiện các tác vụ trên Internet mà không cần sự tương tác trực tiếp từ người dùng. Ông cũng đã phát triển kiến trúc đối tượng số, góp phần làm nền móng cho sự phát triển của tiền điện tử và blockchain.

Trong cuộc phỏng vấn, Kahn đã nhấn mạnh tới những thách thức liên quan tơi bảo mật và quản lý thông tin trên Internet, những vấn đề mà ông và cộng sự đã nhận thấy từ những ngày đầu phát triển mạng. Ông bày tỏ sự thất vọng về việc cộng đồng không tiếp nhận một số giải pháp mà ông cho là có thể giải quyết nhiều vấn đề hiện nay. Kahn cũng khám phá ý tưởng về khả năng đối thoại giữa các đối tượng số, mở ra khả năng tương tác không chỉ giữa con người với con người mà còn giữa máy với máy.

Cuối cùng, Kahn đã chia sẻ quan điểm về sự cần thiết của việc tái suy nghĩ về quy chuẩn và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn, nhấn mạnh tới vai trò của chính phủ, ngành công nghiệp và giáo dục trong việc duy trì vai trò lãnh đạo trong công nghệ và sản xuất. Việc phát triển và duy trì một lực lượng lao động có kỹ năng cao là một phần quan trọng của quá trình này.