Đạt tốc độ cáp quang 402 Tb/s bằng cách mở khóa các bước sóng chưa sử dụng

Các nhà khoa học Nhật Bản đạt tốc độ truyền dữ liệu kỷ lục 402 Tb/s qua cáp quang thông thường bằng cách sử dụng các bước sóng chưa được khai thác.

: Nhóm nghiên cứu từ Viện Quốc gia Thông tin và Truyền thông Nhật Bản đã đạt tốc độ truyền dữ liệu kỷ lục 402 Tb/s qua cáp quang bằng cách sử dụng các tần số chưa được khai thác. Thành tựu này được công bố tại Hội nghị Truyền thông Cáp quang tại San Diego. Hệ thống bao gồm 1,505 kênh truyền dẫn trên 31 dặm cáp sử dụng các phương pháp khuếch đại tín hiệu khác nhau.

Nhóm nghiên cứu từ Viện Quốc gia Thông tin và Truyền thông Nhật Bản đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu 402 Tb/s qua cáp quang thông thường bằng cách khai thác các tần số chưa được sử dụng. Thành tựu này đã được công bố tại Hội nghị Truyền thông Cáp quang ở San Diego và đã vượt kỷ lục trước đó hơn 25%.

Để đạt được thành tựu này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp khuếch đại tín hiệu khác nhau, bao gồm khuếch đại sợi quang và khuếch đại Raman phân bố. Hệ thống bao gồm 1,505 kênh truyền dẫn trên 31 dặm cáp, sử dụng tổng cộng 37 THz băng thông.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp này sẽ giúp cung cấp các dịch vụ Beyond 5G tốc độ cao, nâng cao tốc độ dữ liệu và kéo dài tuổi thọ của cơ sở hạ tầng hiện có. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế sẽ cần các nâng cấp đắt đỏ cho các thiết bị khuếch đại và truyền dữ liệu.