Dung lượng máy chủ của Final Fantasy 14 đã tăng khoảng 50% so với khi ra mắt Endwalker

Square Enix tăng dung lượng máy chủ cho Final Fantasy 14 khi ra mắt Dawntrail.

: Trước khi ra mắt Dawntrail, dung lượng máy chủ của Final Fantasy 14 đã được tăng khoảng 50% so với thời điểm ra mắt Endwalker. Các biện pháp như hạn chế tạo nhân vật mới và hệ thống di chuyển giữa các thế giới bị giới hạn để giảm tải cho máy chủ. Square Enix cũng triển khai thêm data center và các thế giới mới để tránh lặp lại vấn đề từ Endwalker.

Square Enix đã công bố việc tăng dung lượng máy chủ của Final Fantasy 14 lên khoảng 50% so với khi ra mắt bản mở rộng trước, Endwalker, nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải khi ra mắt Dawntrail. Các biện pháp đã được áp dụng bao gồm các hạn chế tạo nhân vật mới và giới hạn chuyển đổi Data Center, tạo điều kiện cho việc login suôn sẻ hơn.

Hệ thống đăng nhập dự kiến sẽ xảy ra tình trạng chờ đợi lâu hơn bình thường, nhưng người chơi có thể chậm trễ trong việc đăng nhập do lỗi mạng nhưng được khuyến cáo không huỷ hàng đợi vì sẽ phải chờ lại từ đầu. Người dùng bản đầy đủ của trò chơi sẽ được ưu tiên hơn so với những người chơi miễn phí.

Square Enix cũng đã mở thêm data center và các thế giới mới trên toàn cầu để đối phó với vấn đề này, cùng với việc triển khai nhiều phiên bản của các khu vực chính trong nội dung mới của Dawntrail nhằm giảm bớt tình trạng đông đúc. Những cải tiến này được hy vọng sẽ ngăn ngừa các vấn đề máy chủ như đã xảy ra với bản mở rộng Endwalker.