Facebook sẽ sớm sử dụng nội dung bạn đăng để huấn luyện AI của họ, và việc từ chối không hề dễ dàng

Facebook sẽ sử dụng nội dung từ người dùng để huấn luyện AI, quá trình từ chối khó khăn.

: Facebook sắp sử dụng các bài đăng và hình ảnh của người dùng để huấn luyện mô hình AI của mình, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, 2024. Quy trình để phản đối việc này rất phức tạp, bao gồm việc điền thông tin cá nhân và gửi ảnh chụp màn hình. Meta cũng yêu cầu mã OTP để hoàn thành đơn từ chối, làm tăng độ khó cho người dùng muốn từ chối.

Facebook, dưới sự quản lý của Meta, đã thông báo kế hoạch sử dụng nội dung công khai của người dùng, bao gồm bài đăng và hình ảnh, để huấn luyện và cải thiện các dịch vụ AI của mình, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6, 2024. Quyền riêng tư của người dùng được đề cập là sẽ có sự thay đổi, nhưng Meta không sử dụng tin nhắn riêng tư cho mục đích này. Người dùng có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu của mình, tuy nhiên, quy trình để làm vậy không hề đơn giản và được thiết kế để làm nản lòng người dùng.

Quá trình để phản đối bao gồm việc truy cập vào một trang hỗ trợ, điền thông tin cá nhân và cung cấp bằng chứng về việc thông tin cá nhân xuất hiện trong kết quả của mô hình AI của Meta. Phức tạp hơn, Meta yêu cầu người dùng phải nhập mã OTP được gửi qua email, bước này được cho là nhằm tăng cường bảo mật nhưng thực chất có thể làm giảm tỷ lệ người dùng hoàn thành quá trình phản đối. Điều này cho thấy Meta có thể đã cố ý làm cho việc từ chối trở nên khó khăn để giữ dữ liệu người dùng cho các hoạt động huấn luyện AI.

Trong khi việc thu thập dữ liệu người dùng để huấn luyện mô hình AI đang trở thành một chuẩn mực mới, việc này vẫn gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư và sự minh bạch. Mặc dù Meta đã thực hiện quy trình phản đối và tôn trọng quyền từ chối của người dùng trong một số trường hợp, nhưng vẫn có báo cáo về lỗi và sự khó khăn trong quá trình đăng ký từ chối. Việc thu thập dữ liệu rộng rãi như vậy ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi về sự cần thiết của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số.