Figma gỡ công cụ AI sau khi bị chỉ trích rằng nó sao chép thiết kế của Apple

Figma gỡ bỏ công cụ Make Designs sau khi bị chỉ trích rằng nó sao chép thiết kế từ ứng dụng thời tiết của Apple.

: Figma tạm dừng công cụ AI Make Designs sau khi phát hiện rằng nó tạo ra các thiết kế giống ứng dụng thời tiết của Apple. CEO Dylan Field nhận trách nhiệm và cho biết công cụ sử dụng mô hình từ OpenAI và Amazon. CTO Kris Rasmussen cho biết vấn đề có thể là do hệ thống thiết kế tùy chỉnh.

Figma tạm dừng công cụ AI Make Designs sau khi bị chỉ trích rằng nó tạo ra các thiết kế giống với ứng dụng thời tiết của Apple. CEO Dylan Field đưa ra thông báo trên X nhận trách nhiệm và giải thích rằng việc phát triển công cụ gặp áp lực về thời gian.

CTO Kris Rasmussen cho biết các mô hình AI mà Figma sử dụng được lấy từ OpenAI và Amazon chứ không phải được huấn luyện bởi Figma. Ông cũng đề cập rằng hệ thống thiết kế tùy chỉnh có thể là nguyên nhân gây ra sự giống nhau này.

Figma đang xem xét và chỉnh sửa hệ thống thiết kế để đảm bảo tính đa dạng và chất lượng trước khi tái phát hành công cụ Make Designs. Các tính năng AI khác của Figma vẫn sẽ tiếp tục có sẵn trong giai đoạn beta.