First mover Americas: Bitcoin giảm xuống 60 nghìn đô la khi mối đe dọa Mt. Gox ló dạng

Bitcoin giảm xuống còn 60 nghìn đô la do lo ngại từ Mt. Gox và sự giảm giá của các token meme chủ đề bầu cử.

: Bitcoin giảm 4% xuống mức 60,000 đô la, ảnh hưởng bởi lo ngại phân phối BTC từ Mt. Gox. Các token meme bầu cử Mỹ cũng giảm mạnh, đặc biệt là Jeo Boden. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ với giá trị tăng hơn 750 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2024.

Bitcoin đã giảm xuống mức 60,000 đô la, tương đương 4% trong 24 giờ qua, do lo ngại về áp lực bán từ sự phân phối BTC của sàn giao dịch Mt. Gox đã bị ngừng hoạt động. Thị trường tài sản số rộng hơn, đo lường bằng chỉ số CoinDesk 20, đã giảm gần 3.3%.

Các token meme chủ đề bầu cử Mỹ cũng giảm mạnh, với một số giảm gần 95% từ mức đỉnh. Token Jeo Boden, dựa trên Solana, đã giảm 70% trong tuần qua và 80% trong 30 ngày qua, trong khi các token liên quan đến Donald Trump cũng giảm mặc dù cơ hội bầu cử của Trump tăng lên sau buổi tranh luận.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang trải qua giai đoạn tăng trưởng lớn và ở vị thế tốt hơn so với hai năm trước, theo báo cáo hàng quý của Architect Partners. Giá trị của ngành tiền điện tử đã tăng hơn 750 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2024, vượt qua giá trị của internet ở cùng giai đoạn trong chu kỳ sống của chúng.