Garry Tan tiết lộ 'bí quyết' để được tham gia Y Combinator

Garry Tan tiết lộ bí quyết để được chấp nhận vào Y Combinator.

: Garry Tan, CEO của Y Combinator, đã chia sẻ về cách chọn lựa các công ty tham gia chương trình khởi nghiệp này trong một cuộc phỏng vấn. Y Combinator tìm kiếm những người sáng lập có khả năng nhìn thấy và tạo ra các thị trường mới với các công nghệ chưa từng có. Brian Armstrong, người sáng lập Coinbase, là ví dụ về một người tạo ra thị trường bằng cách phát triển tiền điện tử.

Trong một sự kiện do Economic Club of Washington, D.C. tổ chức, Garry Tan, CEO của Y Combinator, đã được phỏng vấn bởi Teresa Carlson, thành viên hội đồng của General Catalyst. Tan đã giải thích quá trình tuyển chọn khắt khe của Y Combinator, nơi tiếp nhận dưới 1% số đơn ứng tuyển. Ông nhấn mạnh rằng Y Combinator tìm kiếm các nhà sáng lập có thể khám phá và phát triển các công nghệ mới chưa từng được ai tưởng tượng tới.

Garry Tan đã sử dụng Brian Armstrong, người sáng lập Coinbase, làm ví dụ về một người sáng lập đã tạo ra một thị trường mới. Armstrong, khi ấy còn là kỹ sư chống gian lận tại Airbnb, đã đọc giấy trắng của Satoshi Nakamoto và bị thuyết phục bởi ý tưởng về một loại tiền tệ số chủ quyền. Theo Tan, Armstrong là một người suy nghĩ dựa trên các nguyên tắc cơ bản và hiểu làm thế nào để xây dựng sản phẩm, từ đó tạo ra giải pháp cho một vấn đề mới.

Y Combinator, dưới sự lãnh đạo của Tan, đặc biệt quan tâm đến những người sáng lập có thể mang lại cái nhìn sâu sắc đầu tiên từ nguyên tắc cơ bản của công nghệ mà họ khám phá, như tạo ra giải pháp từ trải nghiệm trực tiếp với công nghệ. Các cuộc phỏng vấn gần đây cho thấy các nhà sáng lập được lựa chọn đã đưa ra những khám phá mới mà họ phát hiện ra trong quá trình tương tác với công nghệ.