Giá trị tài sản ròng của Steve Ballmer vừa vượt qua Bill Gates lần đầu tiên

Steve Ballmer vượt qua Bill Gates lần đầu tiên, trở thành người giàu thứ sáu thế giới với tài sản ròng $158 tỷ.

: Tài sản của Steve Ballmer hiện đã vượt qua Bill Gates lần đầu tiên, khiến ông trở thành người giàu thứ sáu thế giới với giá trị tài sản ròng là $158 tỷ. Nguyên nhân chính là cổ phiếu Microsoft tăng mạnh trong năm nay, tăng 22%. Ballmer tiếp tục nắm giữ khoảng bốn phần trăm cổ phần công ty, trong khi Gates chỉ có khoảng một phần trăm.

Tài sản của Steve Ballmer, người từng là nhân viên của Microsoft, đã vượt qua Bill Gates lần đầu tiên, với giá trị tài sản ròng đạt $158 tỷ. Điều này giúp Ballmer trở thành người giàu thứ sáu thế giới hiện tại.

Giá trị tài sản của Ballmer tăng lên nhờ vào sự tăng trưởng 22% của cổ phiếu Microsoft kể từ tháng 1 năm nay. Khoảng 90% tài sản của Ballmer được gắn liền với cổ phiếu của Microsoft.

Ballmer hiện sở hữu khoảng bốn phần trăm cổ phần của Microsoft, trong khi Gates chỉ sở hữu khoảng một phần trăm. Ballmer có dự định giữ cổ phiếu cho đến khi trao tặng cho từ thiện hoặc qua đời.