Giám đốc điều hành của Anthropic cho rằng "Thu nhập Cơ bản Phổ thông" (UBI) không đủ để giải quyết vấn đề mất việc do AI

CEO Anthropic cho rằng UBI không đủ giải quyết thất nghiệp do AI.

: Dario Amodei, CEO của công ty khởi nghiệp AI Anthropic, cho rằng một "Thu nhập Cơ bản Phổ thông" - Universal Basic Income (UBI) không đủ để giải quyết vấn đề thất nghiệp do AI gây ra. Ông cho rằng cần một giải pháp toàn diện hơn là chỉ cung cấp thu nhập. Ông cũng bày tỏ lo ngại về bất bình đẳng kinh tế tăng lên cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ AI.

Dario Amodei từng làm việc tại OpenAI trước khi thành lập Anthropic với em gái và các đồng nghiệp từ OpenAI vào năm 2021. Anthropic, với mục tiêu phát triển hệ thống AI tổng quát và mô hình ngôn ngữ có trách nhiệm, đã nhận được khoản đầu tư 4 tỷ đô la từ Amazon.

Amodei đã chia sẻ với TIME về an toàn AI, văn hóa công ty và sự không bình đẳng kinh tế. Ông lo sợ rằng AI sẽ thực hiện tốt hơn con người trong hầu hết các công việc, dẫn đến các vấn đề kinh tế và xã hội lớn.

Sam Altman, CEO của OpenAI, cũng đã thể hiện mối quan tâm đối với ảnh hưởng của AI đối với xã hội và việc làm, đã thực hiện thử nghiệm về UBI vào năm 2016. Nỗ lực nhằm khám phá các giải pháp cho sự thay đổi do AI mang lại, bao gồm cả đề xuất "Thu nhập Cao Phổ thông" (Universal High Income) từ Elon Musk.