Giám đốc điều hành Epic Games hứa sẽ ‘đấu tranh’ với Apple về những thay đổi ‘vô lý’

Epic Games và Apple tiếp tục tranh cãi về những thay đổi không hợp lý trên App Store.

: Epic Games và Apple đang tiếp tục tranh tranh cãi về các yêu cầu chia sẻ doanh thu trên App Store. Epic đã than phiền về việc Apple từ chối cửa hàng game của mình, mặc dù sau đó Apple đã chấp thuận với một số biến đổi. Giám đốc điều hành Tim Sweeney tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh với Apple.

Epic Games và Apple đang tiếp tục tranh tranh cãi kéo dài về các yêu cầu chia sẻ doanh thu trên App Store. Mặc dù Epic đã thất bại trong vụ kiện chống độc quyền với Apple năm ngoái, nhưng những chỉ trích của họ lại được nhắc lại trong vụ kiện khác do Bộ Tư pháp và 17 tổng chưởng lý tiểu bang nộp đơn vào tháng 3.

Ở châu Âu, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số mới dường như cho phép Epic ra mắt cửa hàng riêng trên iOS và mang Fortnight trở lại nền tảng này với mức hoa hồng giảm. Tuy nhiên, Apple đã hai lần từ chối cửa hàng này với lý do các yếu tố quá giống với App Store của họ, đặc biệt là nút “cài đặt” và “mua hàng trong ứng dụng”.

Khi Epic công khai khiếu nại về sự từ chối “tùy tiện, cản trở” của Apple vào thứ Sáu, Apple đã chấp thuận cửa hàng game nhưng yêu cầu Epic phải thực hiện thay đổi trong bản cập nhật tương lai. Tim Sweeney tuyên bố rằng Epic sẽ tiếp tục đấu tranh và không chấp nhận làm các thay đổi này, dẫn đến tình thế hiện tại chưa được giải quyết.