Giám đốc điều hành Ubisoft xác nhận nhiều trò chơi Assassin's Creed đang được làm lại

CEO Ubisoft xác nhận đang làm lại nhiều trò chơi Assassin's Creed, bao gồm dự án về Black Flag.

: CEO Ubisoft, Yves Guillemot, xác nhận nhiều trò chơi Assassin's Creed đang được làm lại. Ông cũng tiết lộ về các dự án khác như Assassin's Creed Hexe và Assassin's Creed Jade. Hexe dự kiến ra mắt năm 2026 trong khi Jade là năm 2025.

Giám đốc điều hành Ubisoft, Yves Guillemot, đã xác nhận rằng nhiều trò chơi Assassin's Creed đang được làm lại. Thông tin này xuất hiện sau tin đồn về việc làm lại Assassin's Creed Black Flag, dự án đang được Ubisoft Singapore thực hiện.

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của Ubisoft, Guillemot cũng nói về việc sử dụng AI sinh cộng tác để tạo ra những NPC thông minh hơn và không còn vẻ đáng sợ. Ông cho biết các trò chơi Assassin's Creed sẽ được phát hành thường xuyên nhưng sẽ có nhiều trải nghiệm khác nhau không giống nhau hàng năm.

Guillemot cũng đề cập đến các dự án mới bao gồm Assassin's Creed Hexe và Assassin's Creed Jade. Hexe được đặt trong bối cảnh châu Âu thế kỷ 16 và dự kiến ra mắt năm 2026, trong khi Jade dự kiến ra mắt vào năm 2025.