Google đang xây dựng cáp quang đầu tiên kết nối giữa Châu Phi và Úc

Google xây cáp quang nối Châu Phi và Úc, cải thiện kết nối và hợp tác an ninh mạng với Kenya.

: Google đang triển khai cáp quang Umoja đầu tiên kết nối Châu Phi và Úc, đi qua nhiều nước Châu Phi trước khi đến Úc. Cáp hỗ trợ tăng cường kết nối và phát triển kỹ thuật số cho các đô thị lớn tại Châu Phi. Google cũng hợp tác với chính phủ Kenya trong các lĩnh vực như an ninh mạng và AI để cải thiện dịch vụ công.

Google đã công bố kế hoạch xây dựng tuyến cáp quang Umoja, là tuyến cáp đầu tiên kết nối Châu Phi với Úc, bắt đầu từ Kenya và đi qua các quốc gia như Uganda, Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia, Zimbabwe và Nam Phi trước khi vượt Ấn Độ Dương đến Úc. Cáp này giúp cải thiện đáng kể khả năng kết nối internet tại các thành phố lớn như Nairobi, Kampala, Kigali, và nhiều thành phố khác, biến chúng thành các điểm truy cập quan trọng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Quá trình thi công trên bộ đã hoàn thành, và hiện tại công trình đang trong giai đoạn khó khăn nhất là triển khai cáp qua Ấn Độ Dương đến Perth, Úc. Mặc dù việc triển khai cáp dưới biển là một thách thức lớn, nhưng kỳ vọng khi hoàn thành, tuyến cáp sẽ tăng cường khả năng truyền tải dữ liệu và giảm độ trễ, góp phần vào sự phát triển kinh tế và kỹ thuật số của các quốc gia Châu Phi.

Ngoài ra, Google không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết nối mà còn hợp tác với chính phủ các nước Châu Phi trong các lĩnh vực như an ninh mạng, đổi mới dựa trên dữ liệu và đào tạo kỹ năng số. Với sự hợp tác này, Google không chỉ tăng cường vị thế của mình tại Châu Phi mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực, đặc biệt là trong việc nâng cao trình độ văn hóa và kỹ năng công nghệ của người dân.