Google được cho là đang xây dựng các chatbot AI dựa trên người nổi tiếng và người có ảnh hưởng

Google đang phát triển các chatbot AI dựa trên người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trên YouTube.

: Google đang phát triển các chatbot AI dựa trên người nổi tiếng và người có ảnh hưởng, sử dụng công nghệ Gemini. Dự án này được dẫn dắt bởi một quản lý lâu năm của Google Doodles. Các chatbot có thể chỉ xuất hiện trên Google Labs thay vì phổ biến rộng rãi.

Google đang triển khai các chatbot AI được phát triển dựa trên người nổi tiếng và các influencer trên YouTube, sử dụng công nghệ ngôn ngữ lớn từ gia đình Gemini. Dự án này được dẫn dắt bởi Ryan Germick, một quản lý lâu năm của Google Doodles, cùng với một nhóm 10 người.

Google đang cố gắng hợp tác với các ngôi sao và influencer. Dự án cũng bao gồm tính năng cho phép người dùng tạo chatbot của riêng mình dựa trên mô tả về tính cách và ngoại hình, tương tự như dịch vụ đã được Character.ai cung cấp.

Hiện vẫn chưa rõ những ngôi sao nào sẽ hợp tác với Google. Các chatbot của Google có thể chỉ là một thử nghiệm và chỉ xuất hiện trên Google Labs, trang web thử nghiệm sản phẩm của công ty.