Google không bình luận về việc rò rỉ lớn tài liệu thuật toán tìm kiếm

Google từ chối bình luận về rò rỉ tài liệu thuật toán tìm kiếm của mình.

: Một rò rỉ tài liệu nội bộ gồm 2,500 trang của Google được cho là cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức hoạt động của thuật toán tìm kiếm. Google chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về tính xác thực của tài liệu này. Tài liệu cho thấy có thể có sự mâu thuẫn giữa những gì Google nói công khai và cách họ sử dụng dữ liệu trong xếp hạng trang web.

Gần đây, một rò rỉ tài liệu gồm 2,500 trang từ Google đã được tiết lộ, cung cấp cái nhìn chi tiết về cách thức hoạt động của thuật toán tìm kiếm, có ảnh hưởng lớn đến việc các trang web được sắp xếp và hiển thị trên internet. Theo Rand Fishkin, một chuyên gia SEO, người đã nhận được tài liệu này, chúng chỉ ra rằng có những điểm không trung thực từ phía Google về cách họ giải thích công khai về thuật toán của mình.

Các tài liệu được rò rỉ đề cập đến các loại dữ liệu mà Google thu thập và sử dụng, chẳng hạn như liệu Google có sử dụng dữ liệu từ Chrome để xếp hạng các trang không, điều này trước đây Google từng phủ nhận. Vấn đề cũng được nâng lên liên quan đến yếu tố E-E-A-T (Kinh nghiệm, Chuyên môn, Uy tín và Đáng tin cậy), mặc dù Google từng nói rằng đây không phải là yếu tố xếp hạng, nhưng các tài liệu lại cho thấy Google thu thập dữ liệu tác giả từ các trang.

Sự rò rỉ này không chỉ làm sáng tỏ nhiều khuất tất trong thuật toán tìm kiếm được bảo vệ nghiêm ngặt của Google mà còn phản ánh sự thiếu trung thực trong các phát biểu công khai của họ. Điều này dấy lên thách thức lớn đối với uy tín của Google trong khi họ tiếp tục đối mặt với vụ kiện chống độc quyền của chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến thuật toán tìm kiếm của mình. Fishkin và các chuyên gia khác đang kêu gọi một lối tiếp cận minh bạch hơn và chính xác hơn trong việc báo cáo và phân tích thông tin liên quan đến thuật toán.