Google xác nhận các tài liệu rò rỉ về Tìm kiếm là thật

Google xác nhận tính xác thực của 2,500 tài liệu nội bộ rò rỉ liên quan đến thuật toán tìm kiếm.

: Google đã xác nhận rằng bộ sưu tập 2,500 tài liệu nội bộ rò rỉ là thật, bao gồm thông tin chi tiết về dữ liệu mà Google theo dõi. Tài liệu làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của thuật toán tìm kiếm mà trước đây công ty rất kín tiếng. Điều này có ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp SEO và các thị trường liên quan.

Google đã xác nhận tính xác thực của một bộ sưu tập gồm 2,500 tài liệu nội bộ bị rò rỉ, chứa đựng các chi tiết sâu rộng về các loại dữ liệu mà Google thu thập, có thể sử dụng trong thuật toán xếp hạng tìm kiếm bí mật của họ. Phát ngôn viên của Google, Davis Thompson, đã cảnh báo rằng các giả định dựa trên thông tin lỗi thời, ngoài ngữ cảnh hoặc không đầy đủ có thể không chính xác, và khẳng định công ty đã cung cấp thông tin rộng rãi về cách thức hoạt động của Tìm kiếm Google. Tuy nhận được nhiều yêu cầu bình luận từ The Verge, Google trước đó đã từ chối bình luận về sự thật của những tài liệu này cho đến hôm nay.

Tài liệu cho thấy Google có thể đang thu thập và sử dứng các dữ liệu mà trước đây công ty tuyên bố không ảnh hưởng đến xếp hạng các trang web trong Tìm kiếm Google, như dữ liệu người dùng Chrome và số lần click. Điều này làm dấy lên nhiều hồ nghi về sự minh bạch và tính chính xác của công ty trong việc đưa ra thông tin về thuật toán tìm kiếm của mình. Không rõ liệu tất cả những dữ liệu được chi tiết trong các tài liệu này có thực sự được sử dụng để xếp hạng nội dung tìm kiếm hay chỉ dùng cho mục đích đào tạo.

Sự kiện này có thể tạo ra những làn sóng lớn trong ngành công nghiệp SEO, cũng như ảnh hưởng đến các lĩnh vực tiếp thị và xuất bản. Việc tiếp cận các tài liệu nội bộ của Google đã mở ra những hiểu biết mới về những tín hiệu mà Google xem xét khi xếp hạng các trang web, dù chi tiết về các yếu tố được đánh giá như thế nào vẫn chưa được tiết lộ. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hiểu biết của công chúng về cách thức hoạt động của một trong những hệ thống quan trọng nhất hình thành lên web hiện nay.