Hebbia huy động gần 100 triệu USD vòng Series B cho công cụ tìm kiếm tài liệu bằng AI, dẫn đầu bởi Andreessen Horowitz

Hebbia huy động gần 100 triệu USD vòng Series B, được dẫn đầu bởi Andreessen Horowitz, định giá công ty từ 700-800 triệu USD.

: Hebbia, công ty sử dụng AI generative để tìm kiếm tài liệu lớn, đã huy động gần 100 triệu USD vòng Series B do Andreessen Horowitz dẫn đầu. Giá trị của Hebbia được ước tính từ 700-800 triệu USD. Công ty được thành lập vào năm 2020 bởi George Sivulka nhằm giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu cho những người làm trong ngành tài chính.

Hebbia, doanh nghiệp trẻ sử dụng AI generative để tìm kiếm thông tin trong các tài liệu lớn, đã huy động được gần 100 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, do Andreessen Horowitz đứng đầu. Giá trị của công ty đã được ước tính nằm trong khoảng từ 700-800 triệu USD, tuy nhiên, TechCrunch không thể xác minh liệu đây là định giá trước hay sau khi có vốn đầu tư.

Hebbia được thành lập vào năm 2020 bởi George Sivulka, người đã khởi sự công ty khi đang học tiến sĩ kỹ thuật điện tại Stanford. Sivulka nhận thấy bạn bè trong ngành tài chính phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin trong các báo cáo SEC và tài liệu dày đặc, anh đã nghĩ rằng AI có thể giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc, mang lại thêm thời gian nghỉ ngơi.

Công cụ của Hebbia có khả năng quét qua hàng tỷ tài liệu cùng lúc, bao gồm PDF, PowerPoint, bảng tính và các bản ghi. Công ty bán sản phẩm chủ yếu cho các công ty dịch vụ tài chính như quỹ phòng vệ và ngân hàng đầu tư, nhưng cũng có tiềm năng sử dụng trong các lĩnh vực khác như luật.