Hiệp ước quốc tế về AI đầu tiên của Hội đồng châu Âu

Hiệp ước AI của Hội đồng châu Âu là hiệp ước quốc tế đầu tiên về quản lý AI, tập trung vào rủi ro và lợi ích của công nghệ AI.

: Hội đồng châu Âu ban hành hiệp ước quốc tế đầu tiên về trí tuệ nhân tạo, quản lý toàn bộ vòng đời công nghệ AI. Hiệp ước được thiết kế để ngăn chặn các rủi ro và thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm. Các biện pháp giám sát độc lập sẽ đảm bảo tuân thủ quy định.

Hiệp ước quốc tế mới của Hội đồng châu Âu về trí tuệ nhân tạo (AI) đánh dấu một bước ngoặt trong việc quản lý công nghệ AI trên toàn cầu. Hiệp ước này, được soạn thảo bởi Ủy ban về Trí tuệ Nhân tạo của Hội đồng châu Âu (CAI), là khung pháp lý đầu tiên nhằm bao quát toàn bộ vòng đời của các hệ thống AI. Nó được thiết kế để ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và thúc đẩy lợi ích của việc đổi mới có trách nhiệm trong công nghệ AI, cũng như đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về nhân quyền, dân chủ và pháp quyền được duy trì trong kỷ nguyên số hóa nhanh chóng này. Hiệp ước này có sự tham gia của 46 quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu và một số quốc gia không phải thành viên như Mỹ, Úc, Argentina, và Nhật Bản.

Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp cụ thể để ngăn chặn việc lạm dụng các hệ thống AI làm suy yếu nền dân chủ, hiệp ước cũng đặt ra các yêu cầu về sự minh bạch và giám sát trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm việc nhận diện chính xác các nội dung do AI tạo ra như deepfake. Các nguy cơ liên quan đến những nội dung này phải được ngăn chặn, phát hiện, và giảm thiểu, bao gồm cả việc đánh giá nhu cầu về tạm dừng, cấm, hoặc các biện pháp thích hợp khác khi hệ thống AI đe dọa đến các tiêu chuẩn của Hội đồng châu Âu. Hiệp ước cũng yêu cầu các thành viên thiết lập cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo tuân thủ các quy định mới, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng.

Điểm đặc biệt của hiệp ước này là nó bao quát cả các khu vực công và tư nhân, và cho phép các tổ chức tư nhân chọn tuân thủ trực tiếp các quy định hoặc áp dụng các biện pháp thay thế đạt được cùng kết quả trong khi vẫn bảo vệ các nghĩa vụ quốc tế khác. Hội đồng châu Âu kỳ vọng rằng hiệp ước này sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ công nghệ AI, chẳng hạn như việc sử dụng deepfake trong các sự kiện bầu cử lớn của thế giới năm 2024, bao gồm bầu cử Nghị viện EU và bầu cử tổng thống Mỹ. Hiệp ước sẽ chính thức được ký kết vào ngày 5 tháng 9 tại Vilnius trong một hội nghị của các Bộ trưởng Tư pháp EU.