Innovaccer được Tiger Global hỗ trợ đang trong quá trình thảo luận để huy động 250 triệu USD trong vòng gọi vốn mới

Innovaccer đang thảo luận để huy động 250 triệu USD, có giá trị dự kiến từ 2.5-3 tỷ USD.

: Innovaccer, một startup trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe, đang trong quá trình thảo luận để huy động tới 250 triệu USD trong một vòng tài trợ mới. Công ty đã phát triển một lớp phần mềm dựa trên đám mây tích hợp với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới việc tăng cường hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành chăm sóc sức khỏe. Innovaccer được định giá 3,2 tỷ USD vào cuối năm 2021 và đã huy động được hơn 375 triệu USD.

Innovaccer, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế, đang tìm kiếm khoản đầu tư mới lên tới 250 triệu USD, với giá trị đề xuất cho công ty từ 2.5 tỷ USD đến 3 tỷ USD. Được thành lập cách đây chín năm, Innovaccer đã phát triển một nền tảng dựa trên đám mây cho phép tích hợp và phân tích dữ liệu bệnh nhân từ nhiều nguồn khác nhau, giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế có cái nhìn toàn diện về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Điều này nhằm mục đích tạo ra sự hiệu quả và đẩy nhanh sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, nơi mà sự áp dụng công nghệ vẫn còn chậm so với các ngành khác.

Công ty có trụ sở chính tại San Francisco này được định giá 3.2 tỷ USD trong vòng tài trợ cuối cùng được công bố vào cuối năm 2021 và đã huy động được hơn 375 triệu USD cho đến nay. Innovaccer cung cấp một mô hình kinh doanh dựa trên đăng ký, tính phí dựa trên số lượng bệnh nhân, các mô-đun đăng ký và điểm kết nối. Nền tảng dựa trên đám mây của công ty cung cấp nhiều lớp dịch vụ, bao gồm dữ liệu cốt lõi, CRM, chăm sóc ảo và chăm sóc bệnh nhân từ xa.

Thách thức lớn nhất mà Innovaccer đang đối mặt là việc phá vỡ các rào cản về thông tin liên thông giữa các hệ thống chăm sóc sức khỏe truyền thống bằng cách triển khai một khuôn khổ với một ngôn ngữ chung để tổng hợp dữ liệu và kết nối các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác nhau. Sự đổi mới này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế mà còn thúc đẩy hiệu quả về chi phí cho các bên liên quan.