Kính lọc hồng ngoại giúp kính mắt thông thường có thể sử dụng như kính nhìn ban đêm

Kính lọc hồng ngoại mới giúp người dùng nhìn trong đêm bằng kính thông thường, với công nghệ metasurface dựa trên lithium niobate.

: Các nhà nghiên cứu tại TMOS đã phát triển một kính lọc hồng ngoại mới sử dụng công nghệ metasurface. Kính lọc này nhẹ hơn 1 gram và mỏng hơn bọc thực phẩm, có thể gắn vào kính mắt thông thường. Công nghệ này hoạt động ở nhiệt độ phòng và không cần làm lạnh, giúp người dùng nhìn trong điều kiện tối.

Các nhà nghiên cứu tại TMOS tại Trung tâm Xuất sắc về Hệ thống Meta-Quang học Biến đổi đã phát triển một kính lọc hồng ngoại mới, mỏng hơn bọc thực phẩm và nặng chưa đến 1 gram. Kính lọc này có thể được gắn vào kính mắt thông thường, cho phép người dùng nhìn trong điều kiện tối mà không cần dùng tới các công nghệ nhìn đêm cồng kềnh khác.

Công nghệ này sử dụng metasurface dựa trên lithium niobate, hoạt động ở nhiệt độ phòng và không cần làm lạnh bằng cryogenic. Điều này giúp loại bỏ các hệ thống làm mát nặng nề và cải thiện hiệu suất bằng cách bắt cả ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy đồng thời.

Thí nghiệm đầu tiên của nhóm đã chuyển đổi ánh sáng hồng ngoại 1550 nm thành ánh sáng nhìn thấy 550 nm, đem lại hình ảnh có độ phân giải cao. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng dải bước sóng mà thiết bị có thể nhạy cảm và khám phá các phương pháp xử lý hình ảnh bao gồm nhận diện cạnh.