Lãng phí dữ liệu: Theo nghiên cứu, một phần lớn dữ liệu lưu trữ trong máy chủ không bao giờ được truy cập

70-80% dữ liệu lưu trữ không được truy cập, gây lãng phí và tăng khí thải carbon.

: Theo nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu NetApp, 70-80% dữ liệu của một số công ty được lưu trữ nhưng không sử dụng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường. Việc quản lý và phân biệt dữ liệu cần thiết so với dữ liệu không cần thiết là thách thức lớn với nhiều công ty. NetApp đã phát triển công cụ BlueXP để giúp khách hàng kiểm soát và giảm lượng dữ liệu lãng phí.

Một nghiên cứu của NetApp chỉ ra rằng tới 70-80% dữ liệu được lưu trữ bởi các công ty không bao giờ được sử dụng, điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tăng lượng khí thải carbon không cần thiết. Việc lưu trữ dữ liệu chiếm từ 15 đến 20 phần trăm tổng lượng năng lượng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu, góp phần làm tăng mức sử dụng điện của đám mây trên lưới điện Anh từ 2,5% lên đến 6% vào cuối thập kỷ này.

Công cụ BlueXP của NetApp đã giúp khách hàng kiểm soát tốt hơn việc quản lý dữ liệu bằng cách thu thập metadata, cho biết ai là chủ sở hữu của các tệp lưu trữ và thời gian truy cập cuối cùng của khách hàng. Tuy nhiên, sự không đồng nhất trong việc quản lý dữ liệu giữa các bộ phận IT cùng với việc thiếu nguồn lực khiến các công ty khó có thể loại bỏ dữ liệu không cần thiết mà không gây rắc rối cho khách hàng.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảm thiểu dữ liệu không cần thiết mà không ảnh hưởng đến nhu cầu của người dùng và mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Việc NetApp tập trung vào hệ thống lưu trữ nội bộ thay vì hỗ trợ các dịch vụ như Google Cloud, Amazon S3, và OneDrive là một bước đi nhằm giảm thiểu dữ liệu không cần thiết, đồng thời giúp công ty nổi bật hơn trong thị trường.