Luật kiểm soát tin nhắn của EU đề xuất quét các tin nhắn của bạn - kể cả những tin nhắn được mã hóa

Đề xuất luật kiểm soát tin nhắn của EU có thể phá vỡ mã hóa để ngăn chặn CSAM.

: EU đang xem xét luật mới buộc quét tin nhắn số, kể cả những tin được mã hóa, nhằm phát hiện tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM). Các tổ chức như Signal và EFF phản đối, cho rằng đề xuất này sẽ làm suy yếu mã hóa và đặt người dùng vào nguy cơ. Luật sẽ yêu cầu các dịch vụ quét nội dung trước khi mã hóa, điều này vẫn tạo ra lỗ hổng bảo mật dù không phá vỡ mã hóa trực tiếp.

Luật kiểm soát tin nhắn của EU đề xuất rằng tất cả tin nhắn số, bao gồm cả tin nhắn được mã hóa, phải được quét để phát hiện CSAM. Đề xuất này đã gặp phản đối từ nhiều tổ chức như Signal, Electronic Frontier Foundation, và Center for Democracy & Technology, những người cho rằng đề xuất này sẽ phá vỡ bảo mật mã hóa và vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Các quan chức EU và các nhà lập pháp đang tiến hành bỏ phiếu và thảo luận sôi nổi về đề xuất này, với một số người chỉ trích rằng việc quét toàn bộ tin nhắn là hành động giám sát hàng loạt không hiệu quả và vi phạm quyền riêng tư. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần có giải pháp hiệu quả hơn, không chỉ là 'hứa hẹn suông' mà phải được kiểm chứng trong thực tế và tôn trọng quyền riêng tư.

Nếu luật được thông qua, các dịch vụ nhắn tin sẽ buộc phải cài đặt công nghệ giám sát đã được phê duyệt và đồng ý để quét tin nhắn của người dùng. Ảnh hưởng của luật này có thể khiến các dịch vụ như Signal ngừng hoạt động tại EU, đồng thời tạo ra những rủi ro bảo mật mà hacker và các quốc gia đối địch có thể lợi dụng.