Lực lượng đặc nhiệm ChatGPT của EU đưa ra cái nhìn đầu tiên về việc tuân thủ quyền riêng tư của chatbot AI

EU kiểm soát quyền riêng tư ChatGPT, không rõ quy định.

: Một lực lượng đặc nhiệm của EU đã xem xét cách áp dụng quy định bảo vệ dữ liệu GDPR cho ChatGPT của OpenAI, nhưng vẫn chưa quyết định về các vấn đề pháp lý chính. Nhóm đã đưa ra nhiều khuyến nghị về cách OpenAI có thể tuân thủ GDPR, bao gồm việc giới hạn quyền sử dụng dữ liệu cá nhân. Mặc dù ngành công nghiệp AI đang phát triển và GDPR được áp dụng, việc thi hành pháp luật vẫn còn chậm và phức tạp, đặc biệt khi các cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA) của các quốc gia thành viên vẫn độc lập trong việc thi hành.

Một nhóm làm việc của EU dành cho việc bảo vệ dữ liệu đã nghiên cứu cách áp dụng quy định GDPR đối với ChatGPT của OpenAI và đã công bố kết luận sơ bộ. Nhóm cho biết vẫn chưa có quyết định về một số vấn đề pháp lý quan trọng như tính hợp pháp và công bằng trong xử lý dữ liệu bởi OpenAI. Việc này đặc biệt quan trọng khi mà hình phạt cho các vi phạm có thể lên tới 4% doanh thu hàng năm toàn cầu của công ty, và các cơ quan giám sát có thể yêu cầu dừng xử lý dữ liệu không tuân thủ.

Tuy nhiên, do sự không rõ ràng từ các nhà thực thi GDPR của EU về cách áp dụng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với ChatGPT, OpenAI có thể tiếp tục hoạt động như bình thường mà không lo ngại, bất chấp có ngày càng nhiều khiếu nại rằng công nghệ của họ vi phạm các khía cạnh của GDPR. Poland và Áo đã ghi nhận các khiếu nại về việc chatbot tạo thông tin sai lệch về cá nhân và từ chối sửa chữa. OpenAI gần đây đã phải thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của cơ quan quản lý riêng tư của Ý sau khi nước này tạm thời cấm ChatGPT xử lý dữ liệu của người dùng địa phương.

Mặc dù nhóm công tác của EU đưa ra cái nhìn sơ bộ về việc tuân thủ GDPR đối với ChatGPT, nhưng họ không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách OpenAI có thể cải thiện quy trình cho phép người dùng thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Sự thiếu hướng dẫn cụ thể này cho thấy việc thi hành GDPR đối với công nghệ AI mới như ChatGPT có thể tiếp tục diễn ra chậm trễ, không đồng nhất do sự độc lập của các DPA và tính phức tạp của công nghệ liên quan.