Lượng khí thải nhà kính của Google đã tăng gần 50% trong vòng năm năm do AI.

Khí thải nhà kính của Google tăng 50% trong năm năm do trung tâm dữ liệu AI.

: Khí thải nhà kính của Google đã tăng gần 50% trong năm năm qua chủ yếu do sự tiêu thụ năng lượng từ các trung tâm dữ liệu cần thiết để vận hành AI. Năm 2023, Google phát thải 14,3 triệu tấn CO2, cao hơn 48% so với năm 2019 và 13% so với năm trước. Việc tích hợp AI vào sản phẩm khiến năng lượng và nước tiêu thụ từ trung tâm dữ liệu tăng mạnh.

Khí thải nhà kính của Google đã tăng gần 50% trong năm năm qua, chủ yếu do các trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng cần thiết để vận hành AI, theo Báo cáo Môi trường 2024 của công ty. Báo cáo cho thấy Google đã phát thải 14,3 triệu tấn CO2 vào năm 2023, cao hơn 48% so với năm 2019 và 13% so với năm trước đó.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng việc tích hợp AI vào sản phẩm làm tăng tiêu thụ năng lượng và nước ở các trung tâm dữ liệu. Năm 2023, các trung tâm dữ liệu của Google đã tiêu thụ 6,1 tỷ lít nước để làm mát, tăng 17% so với năm trước, tương đương để tưới cho khoảng 41 sân golf hàng năm ở Mỹ.

Google nhận định rằng dự đoán tác động môi trường của AI là phức tạp và đang phát triển; do đó, xu hướng lịch sử không thể hoàn toàn nắm bắt được quỹ đạo tương lai của AI. Vấn đề tiêu thụ năng lượng này cũng làm tăng nguy cơ đối với các cam kết của Google về việc trở nên trung hòa carbon vào năm 2030.